Sähkötarkastus

Kiinteistöjen sähköasennuksia SFS 6000 mukaan ja käyttöönottotarkastukset/ mittauksineen (käytössä asennustesteri).Käytössä asennustesteri Metrel MI3100SE
Koneiden sähkölaitteistojen sähköasennuksia ja käyttöönottotarkastuksia/ mittauksineen SFS 60204-1 mukaan.
Sähköautojen latausasemien/ pisteiden asennus ja niiden täydelliset vaadittavat testaukset.
Määräaikaistarkastusten jälkeiset ns. puutelista/ sähkötyöt mittauksineen (SFS 6000 ) ja erikoisosaaminen koneiden sähkölaitteistojen työt/ mittauksineen (MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS EI KATA KONEIDEN ASENNUSTEN TARKASTUSTA). Usein vahinkojen syy mm. tulipaloissa on vanhat asennukset maatiloilla ja teollisuudessa koneilla.

Suoritamme riskiarvioinnit ja turvallistustyöt niille. Dokumentoimme aina jolloin asiakkaan vakuutusturva on 100% tasolla.
Haltijan vastuu sähkölaitteiston kunnosta on sen haltijalla/ omistajalla, joka on kirjattu myös asetukseen VNa 403/2008. Vakuuutusehdoissa on määräyksiä vakuutetun kohteen sähkölaitteiston täyttävän kaikki viranomaismääräykset, kun se on vakuutusturvan piirissä. Varmistat näin olevan, kun me asiantuntijayrityksenä teemme työn ja dokumentoinnin asianmukaisilla mittausvälineillä.
Tarkastamme ja dokumentoimme (tarvittaessa korjauskehotus) sähkölaitteet, pienet ja suuret esim. pesukoneet, liedet, valaisimet, hitsauskoneet yms. Haltijan vastuu VNa 403/2008 työssä käytettävät koneet ja sähkölaitteet. Sähkötöitä tekevän yrityksen on huolehdittava myös mittalaitteiden kalibroinnin voimassaolosta. Käytössämme olevat mittalaitteet ovat kalibroitu vaadittavien kriteerien mukaiselle tasolle. Oheessa on luettelo käytössämme olevista mittalaitteista.

  • Kiinteistön asennustesterit sfs 6000 mukaan .Metrel MI 3100SE
  • Kaapelitutkaus. Maakaapeli näytöt,lattiakaapelit .LA- 1012 , Geomax kaapelinpaikannusjärjestelmä
  • Maadoitusvastusmittaukset käännepistemenetelmällä. Metrel maadoitusvastusmittari
  • Valokuitu mittauksissä käytetään Exfo FPM-602 ja Exfo FLS-600
  • Atk verkkojen suorituskykyyn perustuva testaus Fluke DTX 1800 Cat 6A asti
  • TV verkkojen mittauksissä Kathrein MSK 30 ja Unaohm NG500
  • Sähköautojen latauspisteiden asennukset. Niiden käyttöönottotarkastusmittaukset ja toiminnallisten testien suorittaminen sekä latausasemien simulointi asiankuuluvilla mittalaitteilla Metrel A1532 sähköautojen mitta-adapteri latausasemien testauksiin